“Gençlerimizi sigara, içki ve uyuşturucunun zararlarına karşı ne kadar bilinçlendirirsek, geleceğimize o denli güvenle bakabiliriz”

Sigara ve tütün, bağımlılık yaratan yapısı ve serbest satılması sebebiyle günümüzde insan sağlığına yönelik en büyük tehditlerin başında gelmektedir.

Sigara içerisinde bulunan zehirli maddeler nedeniyle birçok sağlık problemini beraberinde getirmektedir. Sigara içmeyi göze alanlar; arsenik (fare zehiri), benzin, kadmiyum (akü metali), hidrojen siyanid (gaz odaları zehiri), toluen (tiner), amonyak ve propilen glikol olmak üzere 4000’in üzerinde kanserojen ve toksik maddeyi vücuduna almayı göze almış demektir. Vücuda alınan zehirli maddeler akciğer kanseri, kalp krizi, yüksek tansiyon, beyin felci, ileri yaşta bunama (Alzheimer), kronik bronşit, mide ve yemek borusu hastalıkları gibi hastalıklara doğrudan sebep olmaktadır. Ayrıca uykusuzluk, stres, ruhsal gerilim, yorgunluk gibi etkilerin de tetikleyicisidir.

Sigara bağımlılığının zararları sadece sigarayı içenleri değil dumanına maruz kalan kişileri de olumsuz etkilemektedir. Pasif içici olmanın etkileri sigara dumanına maruz kalmanın zamanı, yoğunluğu ve sıklığına göre değişmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; dünyada 1.3 miyar insan aktif tütün ürünü tüketmektedir. Ve her yıl ortalama 8 milyon insan sigara sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Hayatını kaybeden insanların 7 milyonu doğrudan tütün kullanımı sebebiyle, 1.2 milyon kişi ise pasif içicilikten dolayı gerçekleşmektedir.

Türkiye’de her 10 kişiden 3’ü sigara içmektedir. Bu durumu değiştirmek, bizim ve sevdiklerimizin sağlığını korumak için Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 2004 yılından beri tütün kullanımı ile ilgili büyük bir mücadele başlatılmıştır. Üretiminden tüketimine, her aşamada tütünü toplumdan uzaklaştırmayı hedefleyen kısıtlamalar aracılığıyla, tütünle mücadeleyi sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Dünya Sağlık Örgütü tütün kontrolü alanında yaptığı çalışmalar sebebiyle “Küresel Tütünle Mücadele Başarı Ödülü” vermiştir.